ICF TMD EPS 90

EPS – 90

● prechodové (obidve strany sú otvorené)

● koncové (jedna strana je uzavretá)

● zámok typu „lego“

 

Geometrické rozmery DxŠxV, mm: 1000x250x250

Objemova hmotnosť (hustota) 25 kg / m3* 

Hmotnosť 1 bloku 0,5 kg (+- 5%)

Koeficient tepelnej vodivosti 0.037 V/m∙К 

Priepustnosť vodnej pary 0.032 mg/(phr.Pa) 

Absorpcia vlhkosti (za 24h) 0.5 % 

Hrúbka steny 2x50 mm

Betónová kapacita 1 bloku 31 l.

Potrebný betón na m2 steny 0.13 m3/ m2 

Hmotnosť steny 360 kg / m2

* Objemová hmotnosť je iba orientačná a je určená predovšetkým pre potreby statiky

Prechodový Blok

TMD Straight light

Je hlavným stavebným blokom.

Používa sa hlavne na stavbu rovných častí stien v nízkopodlažných stavbách, ale tiež sa ľahko spracováva na vytváranie nepravidelných architektonických foriem.

Ukončovací Blok

TMD Corner light

Rohy objektu (domu, bazéna) zakladáme z jednej priechodovej a jednej rohovej tvárnice. Kvôli pretečeniu betónovej zmesi je nutné v prekrývajúcej stene vyrezať otvory.

Nosné steny a dverné otvory začíname montovať s ukončovacími tvárnicami, ktoré v ďalších radách kombinujeme s priechodovými.

Tesné uzamknutie blokov

Toto spojenie v jednom rade zabezpečuje, že nedochádza k únikom. Na hornej a dolnej strane stien jednotky sú špeciálne konfigurované zámky, ktoré zabezpečujú, že nedôjde k posunu a spoj bude tesný. Tento systém spájania je ideálny na zachovanie geometrických rozmerov špecifických pre projekt a nepriepustnosti stien.

20220908_115630
11

Hlboký bočný zámok

Ďalšia dôležitá súčasť blokovej konštrukcie. Tento zámok umožňuje bezpečné spojenie blokov v jednom rade, čím sa eliminuje možnosť úniku betónu.

Geometria

Ideálna geometria je vizitkou termoblokov. Vďaka automatizácii výroby a absencii ľudského faktora je stena postavená z takýchto termoblokov dokonale rovná.

20220908_115707
20220906_090746-PhotoRoom-PhotoRoom (1)

Priečnik

Jedinečnou vlastnosťou termoblokov je polomerný tvar napojenia priečniku na stenu bloku. Vďaka nemu sa zväčšuje plocha priľahlého priestoru. To znamená, že blok sa stáva maximálne odolným voči prasknutiu pri betonáži.

Hustota

Vysoké štandardy kontroly kvality zaručujú, že deklarovaná hustota termoblokov je 25 kg/m3.

ICF TMD EPS 90
Cena a Špecifikácie

cena na dotaz
  • Pevnosť = 25 kg/m3
  • Rozmer (D / V / Š) mm: 1000/250/250
  • Hrúbka izolačnej steny: 2 x 50 mm
  • Betónová kapacita (objem betónu) 1 m2. steny: 125 l
  • Váha: 0.6 kg
  •