ICF TMD 50/100

EPS – 100

● prechodové (obidve strany sú otvorené)

● koncové (jedna strana je uzavretá)

● zámok typu „lego“

 

Geometrické rozmery DxŠxV, mm 1000x300x250

Objemova hmotnosť (hustota) 25 kg / m3* 

Hmotnosť 1 bloku 0,7 kg (+- 5%) 

Koeficient tepelnej vodivosti 0.037 V/m∙К 

Priepustnosť vodnej pary 0.032 mg/(phr.Pa) 

Absorpcia vlhkosti (za 24h) 0.5 % 

Hrúbka steny 1 x 50 mm

                         1 x 100 mm

Betónová kapacita 1 bloku 31 l. 

Potrebný betón na m2 steny 0.13 m3/ m2 

Hmotnosť steny 360 kg / m2

* Objemová hmotnosť je iba orientačná a je určená predovšetkým pre potreby statiky

Cena: 10€/ks

Výhody ICF TMD 50/100

ICF TMD 50/100
Cena a Špecifikácie

cena na dotaz
  • Pevnosť = 25 kg/m3
  • Rozmer (D / V / Š) mm: 1000/250/300
  • Hrúbka izolačnej steny: 50 mm / 100 mm
  • Betónová kapacita (objem betónu) 1 m2. steny: 125 l
  • Váha: 0.7 kg
  •