ADATVÉDELEM - GDPR

Tájékoztatás a GDPR-ról

Ki az adatkezelő

 • TMD Trade s.r.o., TMD Trade s.r.o., Prowazekova ul. 2873/14, 945 01 Komárno, IČO: 54 167 175 DIČ: 2121589613 ÁFA-azonosító: SK2121589613, [email protected], +421 918 940 949.

Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

 • a. A személyes adatokat tisztességes, jogszerű és átlátható módon kezeljük.
 • b. A személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük olyan módon, amely e célokkal összeegyeztethetetlen.
 • c. A feldolgozott személyes adatok köre arányos, releváns és korlátozott a megadott célok teljesítése szempontjából.
 • d. Minden ésszerű lépést megtettünk a pontos és naprakész személyes adatok feldolgozása érdekében.
 • e. A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az a feldolgozásuk céljához szükséges.
 • f. A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő biztonságát, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel történő védelmét a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással, valamint a véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodással szemben.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel

 • Név és vezetéknév
 • Cím:
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

 • Szerződések teljesítése: áruk és szolgáltatások értékesítése, marketingkommunikáció, számlázás, kölcsönös kommunikáció.

Kiknek adjuk át az Ön személyes adatait

 • az áruk és szolgáltatások beszállítói, logisztikai és számviteli célokra
 • kormányzati hatóság által

Az érintettek jogai

A GDPR értelmében az Ön jogai a következők:

 • Az OE alanyának joga az elfeledtetéshez, a törléshez (GDPR 17. cikk).
 • Az érintett joga, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által az érintettről tárolt adatokról (GDPR 15. cikk).
 • Az ENYH alanyának joga, hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen (GDPR 21. cikk).
 • Az érintett OE-nek az adatkezelés korlátozásához való joga (GDPR 18. cikk)
 • Az érintett joga ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelőtől harmadik félnek továbbíthassa (GDPR 20. cikk).
 • A Kötelezettek Egysége alanyának joga, hogy automatizált döntéshozatal esetén emberi felülvizsgálatot kérjen (GDPR 22. cikk).
 • Az ENYH alanyának joga személyes adatainak frissítéséhez, hogy az elavult változat ne okozzon neki kárt (GDPR 16. cikk).

A Szerződés 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság 4 GDPR kifejezetten tájékoztatja Önt arról, hogy joga van tiltakozni az automatizált egyedi döntéshozatal ellen, és hogy a 21. cikk (1) bekezdése értelmében az automatizált egyedi döntéshozatal ellen tiltakozhat. 2 GDPR értelmében Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen. Arról is tájékoztatja Önt, hogy ha azt gyanítja, hogy személyes adatainak feldolgozása jogellenes, joga van panaszt tenni a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál.