FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

Kereskedelmi vállalat

TMD Trade s.r.o.

Bejegyzett székhely: Prowazekova ul. 2873/14, 945 01 Komárno, 945 01 Komárno

ID: 54 167 175

HÉA-SZÁM: 2121589613

ADÓSZÁM: SK2121589613

Bejegyzés a járásbíróság kereskedelmi nyilvántartásába Nitra szakasz s.r.o. szám beillesztése 55760/N áruknak az alábbi internetes címen található online üzleten keresztül történő értékesítése esetén www.

termodom

.sk

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. A TMD Trade s.r.o. jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „általános szerződési feltételek”) szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és a Vevő (a továbbiakban: „Vevő”) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”) kapcsán vagy annak alapján keletkeznek. Az Eladó az Eladó által a www.termodom.sk címen található weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), a Weboldal felületén (a továbbiakban: „Webáruház felület”) keresztül üzemelteti az Online Shopot.

1.2. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet tárgyalni. Az adásvételi szerződésben foglalt eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.3. A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek szlovák nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés szlovák nyelven köthető.

1.4. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 1. Felhasználói fiók

2.1. A Vevőnek a Weboldalon történő regisztrációját követően a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: „Felhasználói fiók”) rendelhet árut. Ha az üzlet webes felülete lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során a vevő köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha bármilyen változás történik. A vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4. A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5. Az Eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő több mint 36 hónapig nem használta a felhasználói fiókot, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt, illetve. a harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

 1. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk tekintetében.

3.2. Az üzlet webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Szlovák Köztársaság területén belül szállítják.

3.4. Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap a következő információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vásárló „helyezi be” az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába).

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módja és elérhetőségei.

3.4.3. az áruk szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk (a továbbiakban együttesen „Megrendelés”).

3.5. Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a „Rendelés elküldése” gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét a Vevőnek a felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címére (a továbbiakban: „a Vevő elektronikus levelezési címe”) küldött elektronikus levélben.

3.6. A megrendelés jellegétől függően (az áruk mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

3.7. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8. A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjanak. A vevőnél az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.

 1. Az áruk ára és a fizetési feltételek

4.1. Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

készpénzben, a vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor;

előlegfizetés az eladó bankszámlájára;

4.2. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezünk, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem sérti az Art. az Általános Szerződési Feltételek 4.6. pontja az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban.

4.4. Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő.

4.5. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az Eladó számláján.

4.6. Az Eladó jogosult – különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) – a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elküldenék.

4.7. Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze egymással.

4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha ezt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot – számlát – állít ki a Vevő részére. Az Eladó az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik. Az adóigazolást – számlát az Eladó az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi el a Vevő elektronikus címére.

 1. Elállás az adásvételi szerződéstől

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy nem lehet elállni a vevő kívánságai szerint vagy személyére módosított áruk adásvételi szerződésétől, a romlandó áruk, valamint a szállítást követően más árukkal visszafordíthatatlanul összekevert áruk adásvételi szerződésétől, az olyan zárt csomagolású áruk adásvételi szerződésétől, amelyeket a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyek higiéniai okokból nem küldhetők vissza, valamint a hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, ha az eredeti csomagolás megsérült.

Ha az árut azonosítószámmal számlázták vagy rendelték, az áru visszaküldésére nincs lehetőség.

Ha a megrendelés létrehozásakor az áru raktárkészleten volt ,,kérésre,,, ebben az esetben az áru nem küldhető vissza, mivel ez egy közvetlenül a vevő számára történő árubeszerzés, és ezért egyedi gyártású áru értékesítéséről van szó.

5.2. Kivéve, ha az eset a Cikk. 5.1 vagy egyébként, ha az áru adásvételi szerződésétől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni az áru adásvételi szerződésétől, feltéve, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától kezdődik. Az áru adásvételi szerződésétől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó [email protected] e-mail címére küldheti el.

5.3. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az Art. 5.2. pontjában foglaltak megsértése esetén az áruk adásvételi szerződése megszűnik. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül eredeti állapotában, sértetlenül, használatlanul, sértetlen csomagolásban, sérült plombák, illetve a terméken vagy a csomagoláson lévő sérült pecsétek nélkül kell visszaküldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton, valamint viseli az összes díjat és kötbért.

5.4. A szerződéstől való elállás esetén az Art. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja alapján az Eladó köteles a Vevő által az áru (termék) ellenértékeként kapott pénzösszeget a Vevőnek az áru adásvételi szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül visszafizetni, kizárólag a pénzösszegnek a Vevő által az elállási nyilatkozatban megadott számlára történő átutalásával. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a Vevőnek a kapott pénzösszegeket visszafizetni, amíg a Vevő az árut vissza nem küldi az Eladónak, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az Eladónak.

5.5. Az Eladó jogosult az áruban keletkezett károk és elhasználódás megtérítése iránti igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek az áru vételárának megtérítése iránti igényébe az Eladó által elismert összegben.

5.6. Az Eladó jogosult az áru adásvételi szerződésétől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut át nem veszi. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek a vételárat, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.

5.7. Ha a vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a megszűnési feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az áru adásvételi szerződésétől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az eladónak visszaszolgáltatni.

5.8. Az Eladó nem fogadja el a 14 napon belül az adásvételi szerződéstől való elállás tárgyát képező, a Vevő által az Eladó címére utánvétellel küldött visszaküldött árukat.

 1. Az áruk szállítása és kiszállítása

6.1. Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket. bármely más szállítási mód költsége.

6.4. Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót, és jegyzőkönyvet felvenni a káreseményről. Ha a csomagoláson olyan sérülések keletkeznek, amelyek arra utalnak, hogy a küldeményt manipulálták, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól. A Vevő köteles a szállított áru csomagolásában talált hibát a szállított áru átvételétől számított 24 órán belül jelenteni az Eladónak.

 1. Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1. A felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok tekintetében a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok az irányadók.

7.2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy abban az időpontban, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, és rendelkezik az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegére tekintettel elvárt jellemzőkkel,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint szánták, vagy amelyre az azonos fajtájú árukat általában használják,

7.2.3. az áruk minőségükben vagy kivitelezésükben megfelelnek az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

7.2.4. az árukat a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban; és

7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

7.3. Az Art. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. pontja nem vonatkozik az alacsonyabb áron eladott árukra, amelyek olyan hiba miatt kerültek értékesítésre, amelyért az alacsonyabb árat állapodtak meg, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében az áruknak a vevő általi átvételkor meglévő használati vagy elhasználódási fokának megfelelő hibára, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

7.4. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó telephelyének címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges. A reklamáció időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Eladó a Vevőtől átveszi a reklamált árut.

 1. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1. A vevő az áru teljes vételárának kifizetésével megszerzi az áru tulajdonjogát.

8.2. Az Eladót a Vevővel szemben nem köti semmilyen, a Polgári Törvénykönyv szerinti magatartási kódex.

8.3. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetes cím: www.soi.sk) illetékes.

8.4. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet a fogyasztóvédelmi törvénynek való megfelelést meghatározott keretek között felügyeli.

8.5. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne szállítsa le az árut, és törölje a Vevő megrendelését az áru hibásan megadott eladási ára miatt, amely az Eladó webes felületének hibájából ered, amelyen az Eladó webáruházát üzemelteti, vagy az áru tartós elérhetetlensége miatt, amelyről az Eladó nem tudott az Eladó webes felületének hibájából ered, amelyen az Eladó webáruházát üzemelteti. Abban az esetben, ha az Eladó minden erőfeszítése ellenére a téves eladási árú árut a Vevőnek szállítják, az Eladó köteles erről a tényről a Vevőt értesíteni, és az Eladónak joga van az árut sértetlen állapotban visszakövetelni a Vevőtől.

8.6. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést bármikor visszavonja.

 1. Adatvédelmi irányelvek

9.1. A természetes személy vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló törvény biztosítja.

9.2. A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító szám, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám és szállítási cím (a továbbiakban együttesen „személyes adatok”).

9.3. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatokat az Adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje. Amennyiben a Vevő nem választ más lehetőséget, a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó személyes adatait a Vevőnek szóló információk és kereskedelmi értesítések küldése céljából is feldolgozza. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.

9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásról.

9.5. Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását harmadik félre, mint adatfeldolgozóra bízhatja. Az árukat szállító személyek kivételével az Eladó a személyes adatokat a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

9.6. A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

9.7. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

9.8. Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó (9.5. cikk) a személyes adatait a Vevő magán- és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy törvénybe ütköző módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás céljára tekintettel pontatlanok, a Vevő jogosult:

9.8.1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,

9.8.2. az eladót vagy a feldolgozót a helyzet orvoslására kötelezi.

9.9. Ha a vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles azt megadni neki. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

 1. Kereskedelmi értesítések küldése és sütik tárolása

10.1. A Vevő beleegyezik, hogy az Eladó árucikkeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címén kapja meg, és beleegyezik továbbá, hogy az Eladó üzleti kommunikációját a Vevő elektronikus címén kapja meg.

10.2.A weboldal használatával Ön hozzájárul az ún. cookie-kat a böngészőjében. Sütiket használunk az általunk nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá és jobbá tétele, valamint a szerződés teljesítése érdekében. A sütik használata elleni tiltakozását elektronikus úton küldheti el az alábbi e-mail címünkre
[email protected]

 1. Szállítás

11.1. A Vevő a felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre kaphat kereskedelmi értesítéseket.

 1. Záró rendelkezések

12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a szlovák jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan alkalmazandó jog szerinti jogait.

12.2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy a szerződési feltételek módosítása írásbeli formát igényel.

12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4. Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlap megtalálható az eladó weboldalán, a MINDEN A VÁSÁRLÁSRÓL című részben.

12.5. Az eladó elérhetőségei: székhely címe TMD Trade s.r.o., Prowazekova ul. 2873/14, 945 01 Komárno, e-mail cím: [email protected], telefonszám: +421 918 940 940 949.