ICF Classic EPS 90

EPS – 90

● prechodové (obidve strany sú otvorené)

● koncové (jedna strana je uzavretá)

● zámok – čapová drážka

Geometrické rozmery DxŠxV, mm: 1000x250x250

Objemova hmotnosť (hustota) 23-28 kg / m3*

Hmotnosť 1 bloku 0,57 kg (+- 5%)

Koeficient tepelnej vodivosti 0.037 V/m∙К

Priepustnosť vodnej pary 0.032 mg/(phr.Pa)

Absorpcia vlhkosti (za 24h) 0.5 %

Hrúbka steny 2 x 50 mm

Betónová kapacita 1 bloku 31 l.

Potrebný betón na m2 steny 0.13 m3/ m2

Hmotnosť steny 360 kg / m2

* Objemová hmotnosť je iba orientačná a je určená predovšetkým pre potreby statiky

 

Špecifikácie

Prechodový Blok

IMG_20220421_095840 2122

Je hlavným stavebným blokom.

Používa sa hlavne na stavbu rovných častí stien v nízkopodlažných stavbách, ale tiež sa ľahko spracováva na vytváranie nepravidelných architektonických foriem.

Ukončovací Blok

Koncovy

Rohy objektu (domu, bazéna) zakladáme z jednej priechodovej a jednej rohovej tvárnice. Kvôli pretečeniu betónovej zmesi je nutné v prekrývajúcej stene vyrezať otvory.

Nosné steny a dverné otvory začíname montovať s ukončovacími tvárnicami, ktoré v ďalších radách kombinujeme s priechodovými.

Tesné uzamknutie blokov

Toto spojenie v jednom rade zabezpečuje, že nedochádza k únikom. Na hornej a dolnej strane stien jednotky sú špeciálne konfigurované zámky, ktoré zabezpečujú, že nedôjde k posunu a spoj bude tesný. Tento systém spájania je ideálny na zachovanie geometrických rozmerov špecifických pre projekt a nepriepustnosti stien.

IMG_20220421_09584921
IMG_20220421_095840 2122

Hlboký bočný zámok

Ďalšia dôležitá súčasť blokovej konštrukcie. Tento zámok umožňuje bezpečné spojenie blokov v jednom rade, čím sa eliminuje možnosť úniku betónu.

Geometria

Ideálna geometria je vizitkou termoblokov. Vďaka automatizácii výroby a absencii ľudského faktora je stena postavená z takýchto termoblokov dokonale rovná.

IMG_20220421_095924212
IMG_96212122

Priečnik

Jedinečnou vlastnosťou termoblokov je polomerný tvar napojenia priečniku na stenu bloku. Vďaka nemu sa zväčšuje plocha priľahlého priestoru. To znamená, že blok sa stáva maximálne odolným voči prasknutiu pri betonáži.

Hustota

Vysoké štandardy kontroly kvality zaručujú, že deklarovaná hustota termoblokov je 25 kg/m3.

ICF Classic EPS 90
Cena a Špecifikácie

cena na dotaz


Kontaktujte nás